AdminLTE Logo Sambat Marang Bupati (SAMBU)

DETAIL BALASAN
KEMBALI    
NO TGL ADUAN TGL DITERUSKAN NAMA SKPD TGL BALASAN BALASAN
1 22-02-2022 07:13:16 01-03-2022 11:58:59 DPU 08-03-2022 13:53:05

Telah dilakukan pengecekan oleh pihak terkait dan akan segera dilakukan penanganan. Terimakasih