AdminLTE Logo Sambat Marang Bupati (SAMBU)

DETAIL BALASAN
KEMBALI    
NO TGL ADUAN TGL DITERUSKAN NAMA SKPD TGL BALASAN BALASAN
1 09-06-2021 08:47:23 05-07-2021 15:37:09 DINKOPUMDAG 05-07-2021 15:38:00

 Hasil kroscek ke Dinkomundag